Ένα ακόμη κριτήριο συνεξέτασης Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου, στην 4η Ενότητα & Ιλιάδα, στο Φιλολογικό σχολείο από τα Φροντιστήρια Διάμεσος.