Οι μαθητές, για τελευταία φορά φέτος, εξετάζονται πανελλαδικώς και στο μάθημα της Κοινωνιολογίας. Ευχαριστούμε την αξιόλογη Νίκη Μπαρμπέρη για το επαναληπτικό κριτήριο Κοινωνιολογίας, με τις απαντήσεις, που προσέφερε στο Φιλολογικό σχολείο, προς βοήθεια στους εκπαιδευτικούς και προς εξάσκηση των μαθητών.