Κείμενο 16 – Η τελευταία μάχη του Καίσαρα στη Γαλατία. Ανάλυση του κειμένου, ασκήσεις εμπέδωσης και λύσεις των ασκήσεων στο Φιλολογικό Σχολείο από την Ειρήνη Απέργη.

ΚΕΙΜΕΝΟ 16 – ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Δείγμα βιβλίου που θα εκδοθεί εν καιρώ από την Ειρήνη Απέργη σε συνεργασία με τον Δημήτρη Νάτση.