Η ομάδα του Φιλολογικού Σχολείου ετοίμασε τις απαντήσεις στα θέματα Έκθεση-Λογοτεχνία 2020-21.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2020-21