Όλες τις αποφάσεις και ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μπορείτε να τις βρίσκετε στον παρακάτω σύνδεσμο :

https://bit.ly/3nSuJ1L