Η δομή των ερωτήσεων και απαντήσεων στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της συνεξέτασης “Έκθεση-Λογοτεχνία”, εξαιτίας των αλλαγών την τελευταία τριετία, έχει δημιουργήσει σύγχυση στους καθηγητές και στους μαθητές.

Μία από τις πιο αξιόπιστες και έμπειρες καθηγήτριες στο μάθημα αυτό, η Έλενα Καραλέκα, προσέφερε στο Φιλολογικό σχολείο ίσως τις πιο χρήσιμες οδηγίες για όλους μας όσον αφορά τις πανελλαδικές στο μάθημα της συνεξέτασης “Έκθεση-Λογοτεχνία”.