Επειδή υπάρχει δυσκολία στην αναζήτηση των θεμάτων της Τράπεζας, συγκεντρώσαμε όλα τα θέματα, τα αποκωδικοποιήσαμε ανά παράγραφο και ενότητα, ώστε να ανατρέχετε εδώ και να τα βρίσκετε :

Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΕΠ

Β. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΕΠ


 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Ξενοφῶντος, Ἑλληνικὰ

12205 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12205 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§19-21

12206 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ /12206  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§1-2

12207 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12207  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§3-4 

12208 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ /12208  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§2-3

12209 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12209 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§1-2

12210 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ /12210 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19

12213 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12213 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§3-4

12214 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12214 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§2-3

12216 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12216 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19

12217 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12217 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21

12218 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12218 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23

12219 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12219 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22

12221 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12221 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51

12229 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12229 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§1-2

12233 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12233 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§3-4

12241 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12241 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§2-3

12244 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12244 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19

12246 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12246 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21

12248 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12248 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51

12249 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12249 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§51-52

12250 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12250 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

12251 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12251 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§19-21

12252 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12252 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51

12253 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12253 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23

12254 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12254 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§1-2

12255 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12255 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

12256 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12256 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§3-4 

12257 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12257 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56

12258 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12258 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19

12259 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12259 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§2-3

12260 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ /  12260 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22

12261 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ /  12261 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20

12262 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ /  12262 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19

12263 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ /  12263 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§20-21

12264 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ /  12264 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51

12265 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12265 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21  

12266 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12266 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§19-21

12267 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12267 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§51-52

12268 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12268 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23

12269 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12269 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§22-23

12270 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12270 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22 

12271 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12271 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51

2272 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12272 Ξενοφῶντοσ Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

12273 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12273 Ξενοφῶντοσ Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3 

12274 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ /  12274 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56

12275 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  / 12275 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19

12276 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ /  12276 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20

12277 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ12277 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§20-21

12278 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12278 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§1-2

12279 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12279 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§3-4

12280 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12280 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§2-3

12281 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12281 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19

12283 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12283 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§19-21

12284 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12284 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23

12285 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12285 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22

12286 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12286 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51

12287 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12287 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51

12288 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12288 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§51-52

12290 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12290 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

12292 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12292 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56

12293 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12293 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19  

12295 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12295 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21

12296 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12296 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§19-21

12297 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12297 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23

12298 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12298 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22

12309 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12309 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20

12310 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12310 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§20-21

12313 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12313 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§22-23

12319 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12319 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51

12320 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12320 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§51-52 

12321 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12321 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3  

12322 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12322  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

12323 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12323 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56

12327 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12327  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§20-21

12328 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12328 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§22-23 

12329 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12329 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51 

12331 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12331 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

12333 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12333 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56

12334 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12334  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19

12336 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12336  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§20-21

12337 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12337  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§22-23

12340 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12340 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51

12341 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12341  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21

12343 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12343  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

12344 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12344  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§22-23

12346 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12346 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19 

12347 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12347  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20

12351 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12351 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§51-52

12352 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12352 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20

12356 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12356 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

12629 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12629 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§1-2

12632 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12632 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19

12633 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12633  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22 

12634 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12634 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§22-23

12645 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12645 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19

12766 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12766  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56

12767 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12767 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19

12768 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12768 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20

12769 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12769 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19 

12770 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12770 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21 

12771 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12771 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

12772 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12772 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56

12773 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12773  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19

12774 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12774  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20

12776 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12776 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

12777 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12777 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21 

12778 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12778 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19 

12789 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12789 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19

12790 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12790  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21

12791 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12791 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

12793 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12793 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21

12794 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12794  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

12795 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12795 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56 

12796 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12796 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19

12797 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12797 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20

12798 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12798 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56

12799 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12799 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19

12800 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12800 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19

12802 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12802 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

12803 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12803 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20

12805 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12805 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21

12809 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12809 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56

12810 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12810 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19


 

Πλήρη κριτήρια με αξιοποίηση της τράπεζας θεμάτων μπορείτε να βρίσκετε στο site μας :

https://bit.ly/31l53V2

(Κατηγορία “Αρχαία Ελληνικά Α΄ Λυκείου” > υποκατηγορία “Τράπεζα θεμάτων Αρχαία Α΄ Λυκείου”)