Ένα κριτήριο αξιολόγησης για την Ιστορία Α΄ Γυμνασίου στο Φιλολογικό Σχολείο από την φιλόλογο Νίκη Μπαρμπέρη.