Ένα κριτήριο συνεξέτασης Έκθεσης-Λογοτεχνίας για την Γ΄ Λυκείου με θέμα την αλλοτρίωση του ανθρώπου στο Φιλολογικό σχολείο από τον έμπειρο Ηλία Γιαννακόπουλο.

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ

Για περισσότερο υλικό στο μάθημα της Έκθεσης-Λογοτεχνίας από τον κύριο Γιαννακόπουλο επισκεφτείτε το blog του :

ΙΔΕΟπολις    https://iliasgiannakopoulos.blogspot.com