Ένα πλήρες κριτήριο αξιολόγησης Αρχαίων Ελληνικών Γ΄ Λυκείου, στην 12η Διδακτική & Αδίδακτο, με τις απαντήσεις, στο Φιλολογικό σχολείο από τον Δημήτρη Νάτση.