Σάββατο , 15 Ιουνίου 2024
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

6η Θεματική Ενότητα

21η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ -Πλουτάρχου, Περὶ Ἀλεξάνδρου τύχης καὶ ἀρετῆς, 6 329Α-D : ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΟΗΜΑ-ΥΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Δημήτριος Νάτσης-Εκδόσεις Γρηγόρη)

Μία επαρκής ανάλυση και στην τελευταία ενότητα του Φακέλου υλικού, …

Περισσότερα »