Σάββατο , 20 Απριλίου 2024
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

1η Θεματική Ενότητα

3η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ- Ἐπίκουρος, Ἐπιστολὴ πρός Μενοικέα, 122 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΥΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Βασιλική Κόκκαλη-Ἀνθέμιον)

Μία εκτενέστατη ανάλυση στην 3η διδακτική αρχαίων Γ΄ Λυκείου (Ἐπίκουρος, …

Περισσότερα »

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ-Αριστοτέλης, Προτρεπτικός πρός Θεμίσωνα, 8-9 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΥΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Βασιλική Κόκκαλη-Ἀνθέμιον)

Μία εκτενέστατη ανάλυση στην 2η διδακτική αρχαίων Γ΄ Λυκείου (Αριστοτέλης, …

Περισσότερα »

1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – Αριστοτέλης, Μετά τα φυσικά, Α2, 98b12-28 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΥΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ (Βασιλική Κόκκαλη-Ἀνθέμιον)

Μία εκτενέστατη ανάλυση στην 1η διδακτική αρχαίων Γ΄ Λυκείου (Αριστοτέλης, …

Περισσότερα »

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (Ἀριστοτέλους, Προτρεπτικός πρός Θεμίσωνα, 8-9) – Ο προτρεπτικὸς πρὸς Θεμίσωνα του Αριστοτέλη ως απάντηση στον λόγο περὶ Ἆντιδόσεως του Ισοκράτη (Διονύσης Κόκλας)

Μία ιδιαίτερη προσέγγιση στο έργο αυτό του Αριστοτέλη εκ του …

Περισσότερα »