ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

1η Θεματική Ενότητα

3η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ- Ἐπίκουρος, Ἐπιστολὴ πρός Μενοικέα, 122 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΥΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Βασιλική Κόκκαλη-Ἀνθέμιον)

Μία εκτενέστατη ανάλυση στην 3η διδακτική αρχαίων Γ΄ Λυκείου (Ἐπίκουρος, …

Read More »

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ-Αριστοτέλης, Προτρεπτικός πρός Θεμίσωνα, 8-9 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΥΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Βασιλική Κόκκαλη-Ἀνθέμιον)

Μία εκτενέστατη ανάλυση στην 2η διδακτική αρχαίων Γ΄ Λυκείου (Αριστοτέλης, …

Read More »

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (Ἀριστοτέλους, Προτρεπτικός πρός Θεμίσωνα, 8-9) – Ο προτρεπτικὸς πρὸς Θεμίσωνα του Αριστοτέλη ως απάντηση στον λόγο περὶ Ἆντιδόσεως του Ισοκράτη (Διονύσης Κόκλας)

Μία ιδιαίτερη προσέγγιση στο έργο αυτό του Αριστοτέλη εκ του …

Read More »