ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Αρχαία Ελληνικά Γ΄ Λυκείου

3η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ- Ἐπίκουρος, Ἐπιστολὴ πρός Μενοικέα, 122 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΥΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Βασιλική Κόκκαλη-Ἀνθέμιον)

Μία εκτενέστατη ανάλυση στην 3η διδακτική αρχαίων Γ΄ Λυκείου (Ἐπίκουρος, …

Read More »

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ-Αριστοτέλης, Προτρεπτικός πρός Θεμίσωνα, 8-9 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΥΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Βασιλική Κόκκαλη-Ἀνθέμιον)

Μία εκτενέστατη ανάλυση στην 2η διδακτική αρχαίων Γ΄ Λυκείου (Αριστοτέλης, …

Read More »