Τετάρτη , 17 Ιουλίου 2024
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Θουκυδίδου Ἱστορίαι – Α΄ Λυκείου

Θουκυδίδου Ἱστορίαι, Γ 73-74 : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ) (Μαριάννα Ξαγοράρη)

Αναρτούμε τις απαντήσεις στις πρόσθετες ερμηνευτικές, λεξιλογικές και γραμματικές ερωτήσεις …

Περισσότερα »

Θουκυδίδου Ἱστορίαι, Γ 71-72 : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ) (Μαριάννα Ξαγοράρη)

Αναρτούμε τις απαντήσεις στις πρόσθετες ερμηνευτικές, λεξιλογικές και γραμματικές ερωτήσεις …

Περισσότερα »