Τρίτη , 21 Μαΐου 2024
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ξενοφῶντος Ἑλληνικὰ – Α΄ Λυκείου

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3, 11-16 : ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΝΟΗΜΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ) & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Φροντιστήριο Διάμεσος & Μαριάννα Ξαγοράρη)(Φροντιστήριο Διάμεσος)

Πρόσθετο υλικό στα Αρχαία Α΄ Λυκείου. Το μεταφρασμένο κείμενο, με νοηματική απόδοση και …

Περισσότερα »

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2, 2, 16-23 : ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΝΟΗΜΑ-ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ, ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ) & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Φροντιστήριο Διάμεσος-Μαριάννα Ξαγοράρη)

Πρόσθετο υλικό στα Αρχαία Α΄ Λυκείου. Το αρχαίο κείμενο με …

Περισσότερα »

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2, 2, 1-4 : ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΝΟΗΜΑ-ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ, ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ) & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Φροντιστήριο Διάμεσος & Μαριάννα Ξαγοράρη)

Πρόσθετο υλικό και στα Αρχαία Α΄ Λυκείου. Το αρχαίο κείμενο …

Περισσότερα »