Παρασκευή , 24 Μαΐου 2024
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Αρχαία Ελληνικά Α΄ Λυκείου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΌ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ (12774) & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-2η ΦΑΣΗ 2023-24 : Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 2.4.§19-20 & 2.4.§13-14

Το προγραμματισμένο επαναληπτικό κριτήριο προσομοίωσης Αρχαία Ελληνικά Α΄ Λυκείου, με …

Περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΌ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ (13329) & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-1η ΦΑΣΗ 2023-24 : Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4 & 78.3-4

Το προγραμματισμένο επαναληπτικό κριτήριο προσομοίωσης Αρχαία Ελληνικά Α΄ Λυκείου, με …

Περισσότερα »

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3, 11-16 : ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΝΟΗΜΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ) & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Φροντιστήριο Διάμεσος & Μαριάννα Ξαγοράρη)(Φροντιστήριο Διάμεσος)

Πρόσθετο υλικό στα Αρχαία Α΄ Λυκείου. Το μεταφρασμένο κείμενο, με νοηματική απόδοση και …

Περισσότερα »

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2, 2, 16-23 : ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΝΟΗΜΑ-ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ, ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ) & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Φροντιστήριο Διάμεσος-Μαριάννα Ξαγοράρη)

Πρόσθετο υλικό στα Αρχαία Α΄ Λυκείου. Το αρχαίο κείμενο με …

Περισσότερα »

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2, 2, 1-4 : ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΝΟΗΜΑ-ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ, ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ) & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Φροντιστήριο Διάμεσος & Μαριάννα Ξαγοράρη)

Πρόσθετο υλικό και στα Αρχαία Α΄ Λυκείου. Το αρχαίο κείμενο …

Περισσότερα »