Τετάρτη , 24 Απριλίου 2024
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2023-2024 : ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ & ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ [ΙΕΠ]

Επειδή υπάρχει δυσκολία στην αναζήτηση των θεμάτων της Τράπεζας, συγκεντρώσαμε όλα τα θέματα, τα αποκωδικοποίησαμε ανά ενότητα και παράγραφο, ώστε να ανατρέχετε εδώ και να τα βρίσκετε :

Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΕΠ

Β. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΕΠ


Γ. ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Θουκυδίδου, Ἱστορίαι Γ

12665 /  12665 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.2-75.5

12666 / 12666 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72.2

12667 / 12667 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 73-74.2

12679/ 12679 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4

12690 / 12690 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 73-74.2

12692  / 12692 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72.2

12693 / 12693 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4

12695 / 12695 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.2-75.5

13044 /13044 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74

13356/ 13356 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 72-73

13355/ 13355 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72.2

13354/ 13354 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72

13353 /13353 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71.2-72

13352 / 13352 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71.2-72

13351 / 13351 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72.2

13340 / 13340 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74

13339 /13339 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 72-73

13338 / 13338 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 72-73

13337 / 13337 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71.2-72

13336 / 13336 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71.2-72

13335 / 13335 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72.2

13334 / 13334 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.1-81.3

13333 / 13333 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.1-81.3

13332 / 13332 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74.3-75.4.1

13331 / 13331 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4

13330 / 13330 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4

13329 / 13329 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4

13326 / 13326 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.1-81.3

13325 / 13325 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.1-81.3

13324 / 13324 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74.3-75.4.1

13317 / 13317 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.2-75.5

13316 / 13316 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.1-75.4.1

13315 / 13315 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 73-74.2

13305 / 13305 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4

13304 / 13304 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4

13303 / 13303 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4

13297 / 13297 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 72-73

13296 / 13296 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72.2

13295 / 13295 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72

13251 /13251 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.2-75.5

13248 / 13248 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.1-75.4.1

13246 / 13246 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 73-74.2

13235 / 13235 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72

13234  / 13234 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4

13231 / 13231 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4

13227 / 13227 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74

13226 / 13226 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71.2-72

13225 / 13225 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71.2-72

13224 / 13224 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72

13223 / 13223 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4

13222 / 13222 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4

13221 / 13221 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.2-75.5

13220 / 13220 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.2-75.5

13219 / 13219 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.1-75.4.1

13196 / 13196 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 72-73

13195 / 13195 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 72-73

13194 / 13194 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72.2

13193 / 13193 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.3-81.5

13192 / 13192 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.1-81.3

13191 / 13191 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.1-81.3

13189 / 13189 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.2-75.5

13187 / 13187 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.2-75.5

13186 / 13186 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.1-75.4.1

13185 / 13185 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 72-73

13184 / 13184 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 72-73

13183 / 13183 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.3-81.5

13182 / 13182 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.1-81.3

13181 / 13181 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.1-81.3

13175 / 13175 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72

13166 / 13166 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 73-74.2

13165 / 13165 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74

13154 / 13154 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72.2

13153 / 13153 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72

13152 / 13152 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72

13151 / 13151 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 73-74.2


ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ (=ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

14701 Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74.3-75.4.1   14701 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

14723 – Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.3-81.5 /  14723 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14724 – Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-7214724 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


 

 

Πλήρη κριτήρια με αξιοποίηση της τράπεζας θεμάτων μπορείτε να βρίσκετε στο site μας :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ


Υλικό για τις ενότητες στον Θουκυδίδη ή γραμματική-συντακτικό θα βρείτε εδώ :

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θουκυδίδου Ἱστορίαι  

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Check Also

ΠΗΓΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (Θέματα τύπου Β1 & Β2) ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ : 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ-Το Κρητικό Ζήτημα (Τερέζα Λόξα)

Πηγές & ασκήσεις επί των πηγών στην Ιστορία προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου (Θέματα τύπου Β1 & …