Ένα ακόμη πλήρες κριτήριο αξιολόγησης αρχαίων για την 2η Θεματική και με αδίδακτο, περιέχοντας και τις απαντήσεις. Ευχαριστούμε την κυρία Μακρή για μία ακόμη παραχώρησή της στο Φιλολογικό σχολείο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κυρία Μακρή επισκεφτείτε τον ιστότοπο του οργανισμού της : 

info@roulamakri.gr