Ένα ακόμη αξιόπιστο πλήρες κριτήριο στα Αρχαία Ελληνικά της Γ΄ Λυκείου, με τις απαντήσεις, στο Φιλολογικό σχολείο από τον Βαγγέλη Σταυριανό. Τον ευχαριστούμε θερμά για την βοήθεια προς συναδέλφους και τους μαθητές τους.