Ένα δύσκολο κεφάλαιο στην γραμματική των λατινικών είναι τα παραθετικά. Ο Διονύσης Κόκλας έδωσε στο φιλολογικό σχολείο το κεφάλαιο αυτό προς εξυπηρέτηση των συναδέλφων και μαθητών τους.