Η ύλη στα αρχαία της Α΄ Λυκείου είναι μεγάλη και μερικές φορές δεν δίνεται ο χρόνος να ελέγξουμε την εμπέδωση ή όχι από τους μαθητές. Τα τεστ την ώρα του μαθήματος είναι μία κάποια λύση. Η συνάδελφος Κατερίνα Παρτσαλάκη έφτιαξε ένα στον Θουκυδίδη και το έστειλε στο φιλολογικό σχολείο προς χρήση όλων των συναδέλφων.