Ένα θέμα της τράπεζας για το μάθημα της Έκθεσης-Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου (14426), με τις απαντήσεις, στο φιλολογικό σχολείο από την Ειρήνη Καραλευθέρη.

ΘΕΜΑ 14426 : ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ