Ένα αρκετά έξυπνο και αποτελεσματικό επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης στην Ιστορία Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, στοιχειοθετημένο από πολλά θέματα των πανελλαδικών παρελθόντων ετών που αφορούν το Α΄ κεφάλαιο, μαζί με τις απαντήσεις, στο Φιλολογικό Σχολείο από την έμπειρη φιλόλογο Αλεξάνδρα Μηλιάδου.