Η Νικολέτα Ντούσκου, αξιόλογη συνάδελφος, κατέγραψε αιτίες και τρόπους αντιμετώπισης για μία κοινωνική παθογένεια, τον ρατσισμό, και τα προσέφερε στο Φιλολογικό σχολείο προς βοήθεια όλων των συναδέλφων.