Ένα πλήρες κριτήριο αρχαίων Β΄ Λυκείου[9-12 § Λυσίου + Αδίδακτο], με τις απαντήσεις,  στο Φιλολογικό Σχολείο από τον Δημήτρη Νάτση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το παράλληλο, εκ του οποίου αντλούμε και στοιχεία για την κοινωνία της αρχαίας Αθήνας, οι λεξιλογικές ερωτήσεις, αλλά και οι ερωτήσεις στο αδίδακτο κείμενο, οι οποίες προσαρμόζονται στις απαιτήσεις πια του νέου τρόπου εξέτασης.

Περισσότερα κριτήρια θα βρείτε στα βιβλία του Δημήτρη Νάτση, των οποίων δείγματα μπορείτε να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους :

https://bit.ly/3ofZ7U9 (Θεματογραφίες στις εκδόσεις “Γρηγόρη”).

https://bit.ly/2WV37NA (Θεματογραφία-διδακτική αρχαίων στις εκδόσεις “24Γράμματα”).

https://bit.ly/34Y2EPa (Βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένου και του Λυσία).