Ένα πλήρες κριτήριο αξιολόγησης αρχαίων Β΄ Λυκείου (διδαγμένο-αδίδακτο) με τις απαντήσεις, σύμφωνα και με τις τελευταίες αλλαγές του Υπουργείου, στο Φιλολογικό Σχολείο από τον Δημήτρη Νάτση.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ