Ένα επαρκές έργο για τα Λατινικά της Β΄ & Γ΄ Λυκείου, περιέχοντας επ’ ακριβώς τον νέο τρόπο εξέτασης από τον αξιόπιστο Βαγγέλη Μπακλαβά και τους συνεργάτες του με τις εκδόσεις Πατάκη. Χρήσιμο για τους φιλολόγους και τους μαθητές τους.


ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 

Το βιβλίο περιέχει την ανάλυση των μαθημάτων που περιέχονται στο Α΄ τεύχος του σχολικού βιβλίου (Ι-ΧΧ). Στηρίζεται στις παρατηρήσεις του σχολικού βιβλίου, του Βιβλίου του καθηγητή, του βιβλίου «Αξιολόγηση» του Κ.Ε.Ε. και των Ψηφιακών Βοηθημάτων του Υπουργείου Παιδείας.

Περιλαμβάνει:
– ερωτήσεις κλειστού τύπου για την Εισαγωγή
– ερωτήσεις κλειστού τύπου σχετικές με το εισαγωγικό σημείωμα και το περιεχόμενο κάθε κειμένου.
– κείμενο και μετάφραση σε αντιστοίχιση
– αναλυτική γραμματική και συντακτική ανάλυση των κειμένων
– ετυμολογικά σχόλια με λέξεις της Νέας Ελληνικής οι οποίες είναι ομόρριζες με λέξεις των κειμένων
– τα συντακτικά σχόλια που αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης
– όλους τους τύπους των συντακτικών ασκήσεων που μπορεί να ζητηθούν στις εξετάσεις
– ανάλυση στερεότυπων λατινικών εκφράσεων που χρησιμοποιούνται στον νεοελληνικό λόγο
– πίνακες με τη θεωρία της γραμματικής
– απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
– ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού ανά ενότητα επανάληψη
– επαναληπτικά Κριτήρια αξιολόγησης, σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης.


ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Το παρόν δίτομο βοήθημα περιέχει την ανάλυση των μαθημάτων που διδάσκονται στη Γ΄ Λυκείου. Ακολουθεί το νέο Πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα των Λατινικών. Στηρίζεται στις παρατηρήσεις του σχολικού βιβλίου, του Βιβλίου του καθηγητή, του βιβλίου «Αξιολόγηση» του Κ.Ε.Ε. και των Ψηφιακών Βοηθημάτων του Υπουργείου Παιδείας..

Περιλαμβάνουν:

– ερωτήσεις εισαγωγής

– κείμενο και μετάφραση σε αντιστοίχιση
– διαγραμματική παρουσίαση του εισαγωγικού σημειώματος των κειμένων
– αναλυτική γραμματική και συντακτική ανάλυση των κειμένων
– τα συντακτικά σχόλια που αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης
– ετυμολογικά σχόλια και ομόρριζα της νεοελληνικής γλώσσας ανά Μάθημα
– ετυμολογικά σχόλια και ομόρριζα της νεοελληνικής γλώσσας για όλα τα Μαθήματα (16-50), με αλφαβητική ταξινόμηση των λατινικών λέξεων
– όλους τους τύπους των συντακτικών ασκήσεων που μπορεί να ζητηθούν στις εξετάσεις
– όλη τη θεωρία της γραμματικής σε πίνακες
– όλη η θεωρία του συντακτικού
– απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
– επαναληπτικές ασκήσεις γραμματικής, συντακτικού, ομορρίζων, κατανόησης ανά Μάθημα

– επαναληπτικά Κριτήρια αξιολόγησης, σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης.

Το φιλολογικό σχολείο εξασφάλισε έκπτωση 10% για όσους το παραγγείλουν από τον εκδοτικό οίκο

https://www.patakis.gr/

https://www.patakis.gr/product/649168/patakis-nees-kuklofories-ana-kathgoria-ekpaideush/Latinika-G-Lukeiou-Omada-Prosanatolismou-Anthropistikon-Spoudon-ekdosh-2021-A-/

https://www.patakis.gr/product/641639/vivlia-ekpaideush-ellhnikh-ekpaideush-geniko-lukeio/Latinika-V-Genikou-Lukeiou-Omada-Prosanatolismou-Anthropistikon-Spoudon-e-book-/