ΝΕΑ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (Β΄ ΕΚΔΟΣΗ) ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΔΙΔΑΚΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΓΡΗΓΟΡΗ” (Δημήτρης Νάτσης)

Ήταν να εκδοθεί, μαζί με τον Λυσία, μετά τις γιορτές. Καθυστέρησε λόγω προσθηκών και λόγω τυπογραφείου. Η Θεματογραφία αυτή περιλαμβάνει 133 κείμενα, 660 σελίδων, περιέχοντας πλήρη σύνταξη και πλήρη μετάφραση στα κείμενα, όλα τα θέματα των πανελλαδικών (Γ΄+ Β΄ Λυκείου), έγκαιρα και επαναληπτικά, προσαρμοσμένα στο νέο σύστημα, θέματα της τράπεζας θεμάτων σε κριτήρια, πρόσθετα κριτήρια … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΝΕΑ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (Β΄ ΕΚΔΟΣΗ) ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΔΙΔΑΚΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΓΡΗΓΟΡΗ” (Δημήτρης Νάτσης).