Ένα κριτήριο συνεξέτασης αρχαίων Γ΄ Γυμνασίου, πρωτότυπο & μεταφρασμένο, με απαντήσεις, έχοντας ληφθεί υπ’ όψιν κάθε πτυχή του νόμου για την διδασκαλία και εξέταση των αρχαίων ελληνικών στο Γυμνάσιο. Ευχαριστούμε την Ειρήνη Καραλευθέρη για την πολύτιμη συμβολή της στην βιβλιοθήκη μας.