Επί του ορθού το κριτήριο, προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα και με ορθές απαντήσεις. 

Ένα κριτήριο συνεξέτασης Έκθεση-Λογοτεχνία Α΄ Λυκείου, με τις απαντήσεις, για ένα επίκαιρο θέμα, την εξάρτηση των νέων ανθρώπων από το κινητό και την απουσία γλωσσικής επικοινωνίας, στο Φιλολογικό σχολείο από τον φροντιστηριακό οργανισμό της κυρίας Ρούλα Μακρή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κυρία Μακρή επισκεφτείτε τον ιστότοπο του οργανισμού της : 

info@roulamakri.gr