Ένα ακόμη κριτήριο αξιολόγησης Λατινικά Γ΄ Λυκείου, με απαντήσεις, στα κεφάλαια XXI-XXIV-XXIX, στο Φιλολογικό σχολείο από την αξιόπιστη Ειρήνη Καλαποτλή.