Ένα ακόμη κριτήριο αξιολόγησης στα Λατινικά Γ΄ Λυκείου, με απαντήσεις, στα κεφάλαια XXXIII-XXXIV-XXXV, στο Φιλολογικό σχολείο.

Το κριτήριο με τις απαντήσεις προέρχεται από το δίτομο έργο των εκδόσεων Πατάκη για τα Λατινικά Γ΄ Λυκείου :

ΠΛΗΡΕΣ ΕΡΓΟ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β΄ & Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΒΙΒΛΙΟ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΒΙΒΛΙΟ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (Εκδόσεις Πατάκη)