Ένα κριτήριο αξιολόγησης Γ΄ Λυκείου, συνδυαστικό στην 5η Θεματική & Αδίδακτο κείμενο, με τις απαντήσεις, στο Φιλολογικό σχολείο από τον Δημήτρη Νάτση.