Το βιβλίο αυτό αποτελεί βοήθημα του σχολικού βιβλίου «Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας» της Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου για τις ανθρωπιστικές σπουδές. Ως εκ τούτου στηρίζεται απόλυτα στο σχολικό αυτό βιβλίο, τόσο ως προς την ύλη και τη δομή της, όσο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα θέματα της Νεοελληνικής Ιστορίας που παρουσιάζονται. Επομένως οι απόψεις και οι κρίσεις επί των γεγονότων που υπάρχουν εδώ είναι αυτές των συγγραφέων του σχολικού βιβλίου.
Οι στόχοι της προσπάθειας αυτής είναι δύο. Πρώτα-πρώτα, να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν και να κατανοήσουν την ύλη του μαθήματος της Ιστορίας για τη θεωρητική κατεύθυνση, ώστε να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε θέμα, δύσκολο ή εύκολο, στις Εξετάσεις. Δεύτερον, να εξυπηρετήσει τους καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα αυτό και να τους βοηθήσει στο έργο τους.
Τα θέματα της νεοελληνικής ιστορίας που παρουσιάζονται στο σχολικό βιβλίο είναι χωρισμένα σε μέρη. Το κάθε μέρος χωρίζεται σε ενότητες και η κάθε ενότητα σε κεφάλαια, όπως στο σχολικό βιβλίο.
Στην αρχή του κάθε μέρους υπάρχει μια μικρή εισαγωγή για το θέμα που παρουσιάζεται στο μέρος αυτό. Η εισαγωγή αυτή αντιστοιχεί στην εισαγωγή που υπάρχει στο σχολικό βιβλίο. Στο τέλος κάθε μέρους, αφού έχουν ήδη παρουσιαστεί οι ενότητές του με τα επιμέρους κεφάλαιά τους, υπάρχει ένα γενικό συμπέρασμα. Υπάρχουν ακόμα χρονολογικός πίνακας των κυριοτέρων γεγονότων του μέρους αυτού, κριτήρια αξιολόγησης και, βέβαια, βιβλιογραφία.
ΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 1
ΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 2

Το φιλολογικό σχολείο εξασφάλισε έκπτωση 20% για όσους καλέσουν παραγγείλουν απ’  ευθείας από τον εκδοτικό οίκο : 

 

Εκδόσεις Γρηγόρη

http://www.grigorisbooks.gr

Τηλέφωνα Παραγγελιών
210 3637011 – 210 3637016