Το καλύτερο ίσως βιβλίο του απαιτητικού μαθήματος της Ιστορίας προσανατολισμού στην Γ΄ Λυκείου της Κοσμά Μαργαρίτα από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Γραμμένο σύμφωνα με το Νέο σύστημα διδασκαλίας και αξιολόγησης περιέχει και αποκωδικοποιεί ό,τι χρειάζεται ένας καθηγητής ή μαθητής για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Περιέχει προτεινόμενες απαντήσεις και σε θέματα ιστορικών πηγών. 

Στο βιβλίο περιλαμβάνονται:

• Προτεινόμενος τρόπος απάντησης σε ερωτήσεις ανάπτυξης
• Πλαγιότιτλοι ανά παράγραφο κάθε ενότητας
• Ερωτήσεις ανάπτυξης / αναλυτικές απαντήσεις
• Ερωτήσεις του τύπου Σωστό- Λάθος / απαντήσεις
• Ορισμοί
• Ερωτήσεις πραγμάτευσης Πηγών / αναλυτικές- γραπτές απαντήσεις με τη συνδυαστική μέθοδο*
• Ανάλυση / Λύση Πηγών σχολικού βιβλίου
• Τεστ αντιστοίχησης στο τέλος των κεφαλαίων
• Επαναληπτική προσέγγιση ανά κεφάλαιο / Ημερομηνίες-γεγονότα
• Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων (2001-2018) /
Αναλυτικές απαντήσεις
*περιέχονται απαντήσεις από μαθητές
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2001-2018 & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 1
ΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 2

Το φιλολογικό σχολείο εξασφάλισε έκπτωση 20% για όσους καλέσουν παραγγείλουν απ’  ευθείας από τον εκδοτικό οίκο : 

 

Εκδόσεις Γρηγόρη

http://www.grigorisbooks.gr

Τηλέφωνα Παραγγελιών
210 3637011 – 210 3637016