Η πολυετής εμπειρία του φιλολόγου Δημήτρη Νάτση έχει φέρει τα κατάλληλα βιβλία, ώστε να καθοδηγηθούν οι εκπαιδευτικοί με το πιο αξιόπιστο υλικό και να προετοιμαστούν επαρκώς και  ορθά οι μαθητές της Β΄ + Γ΄ Λυκείου στο μάθημα των αρχαίων για τις πανελλήνιες.

Ο Φάκελος Υλικού (δύο τόμοι) καλύπτουν κάθε πτυχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης στην σωστή διάσταση και προέκταση.
Το συγκεκριμένο έργο περιέχει τα κείμενα αναφοράς με μεταφράσεις, τα παράλληλα με τις απαντήσεις, τις ερωτήσεις του σχολικού με τις απαντήσεις, λεξιλογικά, πολύ μεγάλη και βαθύτερη ανάλυση σε κάθε διδακτική, και επιπροσθέτως ερμηνευτικές και λεξιλογικές ασκήσεις. 
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ A
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ B

Το φιλολογικό σχολείο εξασφάλισε έκπτωση 30% για όσους καλέσουν τηλεφωνικά τον συγγραφέα ή τους συνεργάτες του στα τηλέφωνα : 6956606596, 2106544033, 2104945323 ή στο email : natsisd@gmail.com ή στο facebook :https://web.facebook.com/dim.natsis 

ΦΑΚΕΛΟΣ-ΥΛΙΚΟΥ-Α΄
ΦΑΚΕΛΟΣ-ΥΛΙΚΟΥ-Β΄-ΤΟΜΟΣ