Το παρόν βιβλίο αποτελεί βοήθημα για την εκμάθηση της Λατινικής, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου. Οι θεματικές ενότητες του βιβλίου μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του μαθήματος, αφού αποτελούν ολοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας.

Παράλληλα, το βοήθημα αυτό μπορεί να αποτελέσει οδηγό μελέτης για τους μαθητές που προετοιμάζονται μόνοι τους, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των διαγωνισμάτων και των ενδοσχολικών εξετάσεων, καθώς παρουσιάζει τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα με λιτό τρόπο.

ΔΕΙΓΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ B