Οι μεταφράσεις, το λεξιλόγιο, το θέμα και οι βασικοί άξονες προέρχονται από τα βιβλία του Δημήτρη Νάτση με τις εκδόσεις “Γρηγόρη” :