Ένα κριτήριο αξιολόγησης στα Λατινικά Β’ Λυκείου, πλήρως προσαρμοσμένο στον νέο τρόπο εξέτασης, στο Φιλολογικό Σχολείο από την Ειρήνη Απέργη.