Ένα αρχαίο κείμενο πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά. Το ορθό είναι να διαιρεθεί η ανάλυσή του στην Δομή περιόδου και στην Δομή πρότασης. Ο Δημήτρης Νάτσης προσέφερε στο Φιλολογικό σχολείο ένα σχεδιάγραμμα για την συντακτική δομή του κειμένου προς διευκόλυνση όλων μας, φιλολόγων και μαθητών.

Το σχεδιάγραμμα αυτό προέρχεται από το βιβλίο του Δημήτρη Νάτση με τα 24γράμματα :