Ένα κριτήριο συνεξέτασης Έκθεση-Λογοτεχνία Α΄ Λυκείου στο Φιλολογικό Σχολείο από τον Γιώργο Παπαδόπουλο & Ειρήνη Καραλευθέρη.