Ένα ακόμη αρκετά έξυπνο και απαιτητικό συνδυαστικό κριτήριο αξιολόγησης στο Διδαγμένο Κείμενο της Γ΄ Λυκείου, με τις απαντήσεις, σύμφωνα και με τις τελευταίες αλλαγές, για τον Αριστοτέλη στην 4η Θεματική, στο Φιλολογικό Σχολείο από την εμπειρία του Δημήτρη Νάτση.

Οι τελευταίες αλλαγές στον τρόπο εξέτασης, δηλαδή μόνο δύο ερμηνευτικές και διαφοροποίηση στην μετάφραση, συνέπιπταν με όσα ζητούσε στα βιβλία του ο Δημήτρης Νάτσης.

Περισσότερα κριτήρια υπάρχουν στα βιβλία του Δημήτρη Νάτση, των οποίων δείγματα μπορείτε να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους :

https://bit.ly/2WVZUxp (Φάκελος Υλικού, τρίτομο, στις εκδόσεις “Γρηγόρη” & “24Γράμματα”).

https://bit.ly/34Y2EPa (Βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή).