Οι ερωτήσεις στο Α΄ και Β΄ Θέμα στην Έκθεση – Λογοτεχνία ποικίλλουν, πράγμα που φέρει σε σύγχυση και τους φιλολόγους και τους μαθητές. Η Έλενα Καραλέκα σταχυολόγησε και εστίασε επιγραμματικά στα ζητούμενα και στόχους του Α΄ και Β΄ θέματος για το Φιλολογικό Σχολείο.