Ένα ακόμη πλήρες κριτήριο αξιολόγησης Αρχαίων Γ΄ Λυκείου, με τις απαντήσεις, για την 1η Θεματική ενότητα. Ευχαριστούμε την κυρία Ρούλα Μακρή για την παραχώρησή της στο Φιλολογικό σχολείο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κυρία Μακρή επισκεφτείτε τον ιστότοπο του οργανισμού της : 

info@roulamakri.gr