Ένα ακόμη κριτήριο αξιολόγησης-προσομοίωση πανελλαδικών για την Γ΄ Λυκείου, με τις απαντήσεις, στην 7η διδακτική & αδίδακτο, στο φιλολογικό σχολείο από τον Δημήτρη Νάτση.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ