Το φιλολογικό Σχολείο παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συνοπτική και περιεκτική απόδοση ενός ευρύτερου κειμένου (περίληψη).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ