Νεοελληνική Γλώσσα για το Λύκειο: Τα βήματα για τη γραπτή εξέταση.
Μια μοναδική έγχρωμη έκδοση που αποτελεί σημείο αναφοράς στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Για πρώτη φορά δίνεται τόσο λεπτομερής ανάλυση στην κατανόηση των κειμένων.
Μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την αποκωδικοποίηση των κειμένων που θα συντροφεύσει εκπαιδευτικούς και μαθητές και θα διευκολύνει την προσπάθεια τους για την κατανόηση και ανάπτυξη των θεμάτων στην γραπτή εξέταση του μαθήματος για την ελληνική γλώσσα
Κύριος σκοπός του βιβλίου είναι να αποδείξει ότι στο γλωσσικό μάθημα ισχύει ό,τι ισχύει και στα υπόλοιπα μαθήματα: ορίζεται η διδακτέα ύλη (περίληψη, οργάνωση κειμένου και παραγράφου, γλώσσα κειμένων, ποικιλίες κειμένων), η οποία έχει άμεση σχέση με τη γραπτή δοκιμασία (περίληψη, απαντήσεις σε ερωτήσεις αναφορικά με το περιεχόμενο, την οργάνωση και τη γλώσσα του αρχικού κειμένου, παραγωγή κειμένων πειθούς).
Επομένως, σε κάθε ενότητα προτάσσεται η σχέση της διδασκόμενης θεωρίας με την πρακτική αξιοποίησή της σε όλα τα στάδια της γραπτής δοκιμασίας. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές κατανοούν ότι διδάσκονται κάτι συγκεκριμένο, όχι μόνο για να απαντούν σε ερωτήσεις θεωρίας, αλλά για να κατανοούν το αρχικό κείμενο και να συνθέτουν δικά τους κείμενα (περίληψη, ερώτηση κατανόησης, έκθεση).
Η παρούσα εργασία αποτελεί προϊόν συνδυασμού μιας μακροχρόνιας έρευνας πεδίου και μελέτης των γλωσσολογικών θεωριών σχετικά με τις γλωσσικές ποικιλίες και τις ποικιλίες των κειμένων, με τη δομολειτουργική γραμματική, την επικοινωνιακή λειτουργία της γλώσσας, την κειμενοκεντρική και άμεση διδασκαλία της γλώσσας.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

Για παραγγελίες καλέστε στον εκδοτικό οίκο ή στα βιβλιοπωλεία : 

καθώς και τηλεφωνικά στο 210 612 70 74