Η Ιουλία Σπυροπούλου ετοίμασε ένα ακόμα κριτήριο αξιολόγησης  Γλώσσας-Λογοτεχνίας για τη Β΄ Λυκείου με θέμα τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.