Κριτήριο συνεξέτασης Έκθεση-Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου για ΕΠΑΛ, με τις απαντήσεις, με θέμα τον διάλογο, στο Φιλολογικό σχολείο από την έμπειρη Μαρία Χρήστου.