Ένα ακόμη κριτήριο συνεξέτασης Γλώσσα-Λογοτεχνία για την Β΄Γυμνασίου στο Φιλολογικό Σχολείο από την Ειρήνη Καραλευθέρη.