Η εορτή 200 ετών από την εθνική μας παλιγγενεσία μπορεί να βρει ομοιότητες με τον Πλάτωνα. Ο Νάτσης Δημήτρης προσέφερε στο Φιλολογικό σχολείο ένα κριτήριο αξιολόγησης στο Διδαγμένο των Αρχαίων Ελληνικών Γ΄ Λυκείου, με αφορμή την φετινή επέτειο. Η ομοιότητα βρίσκεται στο παράλληλο. 

Οι απαντήσεις του κριτηρίου αυτού, όπως και περισσότερα κριτήρια υπάρχουν στα βιβλία του Δημήτρη Νάτση, των οποίων δείγματα μπορείτε να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους :

https://bit.ly/2WVZUxp (Φάκελος Υλικού, τρίτομο, στις εκδόσεις “Γρηγόρη” & “24Γράμματα”).

https://bit.ly/34Y2EPa (Βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή).